TRAWNIKI

Trawniki siane oraz z rolki

Zajmujemy się wykonaniem i utrzymaniem trawników i terenów zielonych:

  • w ogrodach,
  • na terenach sportowych i rekreacyjnych.

PODCZAS WYKONYWANIA TRAWNIKÓW STOSUJEMY:

  • Trawę z rolki – Trawniki takie charakteryzują się uzyskaniem natychmiastowego efektu. Prace przygotowywacze są praktycznie takie same jak przy tradycyjnym trawniku, a same trawniki (z rolki lub nasion) różnią się tylko kosztem trawy.
  • Nasiona traw – Nasiona przygotowywane są i dobierane do określonego celu inwestycji. Po przygotowaniu podłoża trawę wysiewa się i czeka aż urośnie.

W obu przypadkach pamiętać należy o odpowiednim zraszaniu trawnika i jego pielęgnacji.